Roundpen

Roundpennen er 20 m. i diameter. Den er altid tør og fast. Der tilhører 9 bomme til Roundpennen.